เช่ารถไปลาว

บริการเช่ารถตู้ลาว

เช่ารถลาว เช่ารถตู้ลาว เราบริการให้เช่ารถตู้ลาวรับได้ที่สนามบินอุดร หรือรับหน้าด่านลาว

แบบเช้ากัเย็นในเวียงจันทน์ หรือค้างคืนในเวียงจันทน์ราคากันเอง และมีเช่ารถตู้ลาวไปหลวงพระบาง

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดและเป็นส่วนตัว ราคาอาจถูกกว่าไปหารถเองในลาว

สะดวกท่องเที่ยวได้ตามกำหนด

บริการเช่ารถตู้ลาว 


- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็น รับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว 

วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน

- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 5000 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)


บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว


- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.) 

ไปและกลับ 1,500 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท

- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.) 

ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท

- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)

ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท

หมายเหตุ รับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท 


รับทำเอกสารเข้าประเทศลาว


- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์

ไป หลวงพระบาง (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

 เช่ารถตู้ไปลาว เวียงจันทน์รวมน้ำมัน


ราคารวมรถตู้ไทยกรุงเทพฯ-หนองคาย รถตู้ลาวด่านลาว-ตัวเมืองเวียงจันทน์

ที่เทียว มี หลวงพ่อพระใส,พระธาตุหลวง,ประตููชัย,หอพระแก้ว,วัดสระเกตุ,วัดศรีเมือง

,ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ราคาเหมา 12,000 บาท

ไม่รวมค่าเอกสารเข้าลาวคนละ250 บาท ค่าอาหารค่าเข้าสถานที่เที่ยว(ประมาณ 60 บาท)

รับและส่งจุดเดียวจากกรุงเทพฯ ถ้ารับส่งมากกว่า1จุดคิดเพิ่มจุดละ300 บาท


ตัวอย่าง


1.เวลาการนับวันไปและกลับ

รถออกเย็นวันศุกร์ 20.00 น.กลับถึงกรุงเทพฯวันอาทิตย์ เวลา 05.00 น.

รถออกเย็นวันเสาร์ 20.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯวันจันทร์ เวลา 05.00 น.

2.โปรแกรมทัวร์

ถึงหนองคายเช้าทานอาหารเช้า(ลูกค้าจ่ายเองทุกมื้อ)07.30น.ไหว้หลวงพ่อพระใส

08.00น. เดินทางเข้าลาว เปลี่ยนรถลาวชมพระธาตุหลวง,ประตูชัย,หอพระแก้ว,

วัดสระเกตุ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง แล้วขอพรวัดศรีเมือง, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

แล้วเดินทางกลับ